Wanneer een verzekeraar u van verzekeringsfraude heeft beschuldigd, kan dit lastige gevolgen hebben voor u in de toekomst. Een daarvan is een CIS registratie. Uw personalia komen dan in het Extern Verwijzingsregister, met andere woorden de zwarte lijst van verzekeraars. Dit kan gevolgen hebben als u in de toekomst een verzekering wilt afsluiten. Wij van Advocatenkantoor Phea kunnen uw cis registratie verwijderen. Indien u een cis registratie heeft, betaalt u torenhoge verzekeringspremies terwijl de voorwaarden slechter zijn. Daarnaast kunnen veel verzekeraars u weigeren. Indien een verzekeraar u toch een verzekering aan wil bieden, moet deze aan hoge eisen voldoen. Wanneer de verzekeraar niet aan deze eisen voldoet, moet u uw CIS registratie verwijderen. En daar komen wij om de hoek kijken. Ons advocatenkantoor komt geregeld gevallen tegen waarbij de verzekerde ten onrechte wordt beticht van verzekeringsfraude. Wanneer er geen sprake is van verzekeringsfraude kunt u gemakkelijk uw CIS registratie verwijderen. Daarom bieden wij aan uw CIS registratie te verwijderen. Een CIS registratie verwijderen is echter niet gemakkelijk. Daarentegen is het ook voor de verzekeraar lastig om u te registeren, vanwege de hoge eisen die gesteld woren vanuit het gerechtshof. Een verzekeraar kan dus niet altijd uw personalia doorgeven voor de zwarte lijst.

CIS registratie verwijderen biedt uitkomst

Verzekeringsfraude is het opzettelijk misleiden van de verzekeraar met als doel om een verzekeringsuitkering te verkrijgen, waarop anders geen recht bestond. Enkele voorbeelden van verzekeringsfraude zijn:

  • Meer schade claimen dan er daadwerkelijk is geleden
  • Doen alsof er schade geleden is
  • De feiten verdraaien om de claim onder de dekking van de verzekering te laten vallen
  • Opzettelijk veroorzaken van schade

Iets met opzet doen zodat het in uw voordeel werkt, wordt beschouwd als verzekeringsfraude. Misleiding zonder opzet is dit echter niet. Zoals hierboven vermeld, moet een verzekeraar aan hoge eisen voldoen als deze alsnog een verzekering aan u wilt aanbieden. De voorwaarden voor een CIS registratie staan in het Protocol Incidentenwaarschuwingssysteem Financiële Instellingen. Er moet daarbij sprake zijn van vaststaande verzekeringsfraude. Een vermoeden is voor de rechter niet genoeg om een registratie tekrijgen. Het kan namelijk ook gaan om een foutief ingevuld schadeformulier, dat niet met opzet gedaan is. Ook zegt de verzekerde iets, omdat diegene niet begrijpt. Zelfs als aangetoond is dat er sprake is van verzekeringsfraude, moet de verzekeraar de gevolgen van een registratie voor de verzekerde in acht nemen. Daarnaast mag een registratie niet langer dan acht jaar bestaan.

Advocatenkantoor Phea helpt u

Als de verzekeraar de voorwaarden niet goed toepassen kan Advocatenkantoor Phea de CIS registratie verwijderen. Zeker als een onderbouwing van de reden ontbreekt, is het voor ons makkelijk om een CIS registratie te verwijderen. De reden voor een registratie moet dus ondubbelzinnig opgeschreven zijn, zodat er geen andere uitleg mogelijk is. Een op het eerste gezicht onwaarschijnlijk verhaal van de verzekerde is niet altijd verzekeringsfraude. Toch komt het regelmatig voor dat de persoonsgegevens van de verzekerde in het register opgenomen worden zonder dat van vaststaande verzekeringsfraude sprake is. In dit geval kunt u ons inschakelen om uw CIS registratie te verwijderen. Bent u onterecht geregistreerd en wilt u uw CIS registratie verwijderen? Neem dan contact op voor een vrijblijvend gesprek. Waar nodig kunnen wij samen met u een gerechtelijk geding opstarten. Met een rechtsbijstandverzekering betaalt u alleen de advocaatkosten bij een procedure. Daarnaast nemen wij contact op met uw rechtsbijstandverzekeraar om de dekking te regelen, u hoeft dus niets te doen. Kijk voor meer informatie op advocatenkantoorphea.nl. Ook voor meer informatie over verzekeringsfraude en een CIS registratie verwijderen verwijzen wij u graag door naar de website.

Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn