Meerbijstand - Terugvorderen van bijstandIn Nederland zijn er veel mensen die om verschillende redenen geen inkomen genieten. Sommige mensen krijgen met deze situatie te maken wanneer ze werkeloos worden doordat het bedrijf waarvoor ze werken in een andere situatie terecht is gekomen, andere mensen krijgen met een dergelijke situatie te maken doordat zij niet in staat zijn om werk te doen. Dat kan ook uiteenlopende redenen hebben waar in alle gevallen afzonderlijk naar moet worden gekeken. Natuurlijk kunnen mensen niet leven zonder geld. We hebben vaste lasten te betalen en moeten ons hoofd boven water houden. Dat kunnen we doen door een uitkering of bijstand aan te vragen. U kunt een bijstand of uitkering aanvragen bij het UWV. Dat kunt u doen op ieder moment, dus laat u wanneer mensen van het UWV zeggen dat er bepaalde tijden aan verbonden zijn zeker niet zo maar naar huis sturen. Hulp bij het terugvorderen van bijstand of een afwijzing van de uitkering; daarvoor bent u hier helemaal op het juiste adres. Het terugvorderen van uw bijstand gebeurt wanneer u reeds een bijstandsuitkering heeft. Wanneer dit het geval is, wordt er streng op toegezien dat u zich aan bepaalde regels houdt. U krijgt namelijk geld van de overheid en dat betekent dat de overheid rechten ontleent. Wanneer u zich dan ook niet aan de opgestelde regels houdt, dan kan er sprake zijn van terugvorderen van bijstand. Terugvorderen van bijstand houdt dan in dat het bedrag dat is toegekend wordt teruggevorderd. Dat kan in diverse gevallen voorkomen:

  • u ontvangt meer geld dan het geld dat u wordt verstrekt door de overheid
  • u heeft bepaalde inkomsten verzwegen die u wel ontvangt
  • uw situatie is veranderd maar u heeft dit niet doorgegeven aan het UWV
  • u heeft zich aan een van de andere regels onttrokken
  • u heeft de uitkering onrechtmatig verkregen en dat is ontdekt

Terugvorderen van bijstand bij veranderende situatie

Er zijn een aantal verschillende mogelijkheden als het gaat om het terugvorderen van bijstand. Vaak is het zo dat mensen zich niet aan de regels hebben gehouden doordat ze niet transparant te werk gingen. Ze hebben bijvoorbeeld verzwegen dat er bepaalde inkomens binnenkwamen en hielden er bijverdiensten op na waarvan ze de overheid niet op de hoogte stelden. Dat is zeker iets wat een probleem kan worden. Want dit zijn zaken die wanneer men een uitkering of bijstand ontvangt altijd moeten worden vermeld. De uitkering wordt namelijk gebaseerd op een bepaalde situatie en wanneer deze situatie dan ook weer anders is, dan zullen ook andere regels gelden. Het op de hoogte houden van de overheid als het gaat om uw situatie is dan ook heel erg belangrijk. Doet u dit niet dan kunt te maken krijgen met het terugvorderen van bijstand. Natuurlijk komt het ook voor dat u onterecht te maken krijgt met het terugvorderen van bijstand. In dat geval is het zaak dat u verzet pleegt. Wanneer geld wordt teruggevorderd waar u recht op heeft dan is dat een slechte zaak. U moet zich voorstellen dan het UWV dagelijks bezig is met mensen die uitkeringen aanvragen en de mensen die hier werken kunnen natuurlijk zaken verkeerd beoordelen. Dat is iets wat dan ook tamelijk vaak voorkomt. Daarom zijn wij er. Heeft u te maken met het terugvorderen van bijstand, neem dan contact met ons op. U kunt altijd bellen als u om juridische informatie verlegen zet betreffende terugvorderen van bijstand, en als u direct goed geholpen wilt worden dan kunt u het formulier online invullen.

Terugvorderen van bijstand en bezwaarschrift opstellen

U gaat het formulier invullen, want u heeft te maken gekregen met een afwijzing van een uitkering of de overheid staat op het punt om het ontvangen bedrag in te trekken. U heeft de beslissing ontvangen en bent het er beslist niet mee eens. Dat is het moment dat u stappen zult moeten ondernemen want voor het plegen van verzet heeft u maar beperkt de tijd. Binnen zes weken zult u verzet moeten plegen en daar kunnen wij u als geen ander bij van dienst zijn, snel kundig en met de beste mensen! Wat wij van u nodig hebben is de uitspraak of de beslissing van het UWV. Wij moeten namelijk duidelijk hebben wat de situatie is en op basis van de feiten en de aangeleverde informatie kunnen wij u dan ook vertellen waar u staat en of u toch recht heeft op een uitkering of bijstand. Doe het direct en wij brengen uw situatie direct in kaart. Met onze vele jaren ervaring kunnen wij uw situatie zeer snel beoordelen en u op de beste manier van dienst zijn. Meerbijstand.nl kan u helpen met het lezen en uitleggen van de kleine lettertjes en kan u bijstaan bij het plegen van verzet wanneer u onterecht een bepaalde sanctie heeft opgelegd gekregen zoals het terugvorderen van bijstand. Naast het terugvorderen van bijstand kan de overheid of de rechter ook bepalen dat doordat u zich niet aan de regels heeft gehouden een boete moet betalen. Hoe hoog die boete is, is per situatie verschillend. Ook dat is soms niet terecht. Wat u in dat geval moet doen is het opstellen van een bezwaarschrift. Dit bezwaarschrift kunt u tevens opstellen met een van onze kundige medewerkers die u graag helpen. Schroom niet als u vragen heeft, want wij beschikken over de kennis om deze te beantwoorden. Zorg voor de beste juridische hulp.

Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn